Chàng trai khiếm thị tự kỷ giành ngôi quán quân America’s Got Talent