Champions League: Messi trở lại, Barca vẫn khó thắng Dortmund