Gần đây, Doãn Huy (Yin Hui) - Đại đội trưởng của đội điều tra tội phạm trốn khỏi Trung Quốc, đã tiết lộ thông tin chấn động khi được phỏng vấn trực tuyến trong tiết mục “Lujiang Times Review" vào ngày 11/11.