Trong một điều tra công phu khác, chuyên gia về chính trị và luật quốc tế John Ciorciari, Đại học Michigan, chỉ ra là có nhiều bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã "hỗ trợ to lớn về vật chất và kỹ thuật" cho Khmer Đỏ, đồng lõa với nhiều tội ác man rợ của chính quyền Pol Pot.