Các bác sĩ thuộc tuyến đầu chống dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 có thể bị nhiễm lại lần nữa, và có thể dẫn đến tử vong do suy tim.