Nhiều cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc đang sở hữu đất ở các vị trí đắc địa cho kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng cho quân sự ở Việt Nam.