Yonden Lhatoo, biên tập của tờ Post, khuyên bạn nên lắng nghe những phát biểu gần đây của Bộ trưởng thương mại Singapore, phản đối những người dân hoảng loạn giành giật khẩu trang và dự trữ hàng hóa thiết yếu khi không cần thiết, theo SCMP ngày 22/2/2020.