Tổng thống Đài Loan cảnh báo: “Nếu cộng đồng quốc tế không lên tiếng ...
Chúng ta phải đặt ra câu hỏi đất nước nào sẽ là nạn nhân tiếp theo? "