“Khi đọc tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bạn nên hiểu theo nghĩa ngược lại; Đó mới là cách hiểu đúng", theo ông Trần Dụng Lâm (Chen Yonglin), cựu ngoại giao viên tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney, Australia.