Làm thế nào một người phụ nữ 60 tuổi có thể đưa doanh nghiệp của bà từ con số không lên tới 500 triệu đôla chỉ trong vòng 6 năm?