Ngày 20/12/2019, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra một thông cáo báo chí trên trang web của Bộ ngoại giao Mỹ với tiêu đề “Mỹ thực hiện hành động chống lại những người vi phạm tự do tôn giáo”. Trong đó ông Pompeo đã chỉ ra rằng, bảo vệ tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.