Báo Mỹ: Ông Trump có thể phá kỷ lục về tỷ lệ ủng hộ của người gốc Phi