Họ còn có thể tạo nên những đoạn hội thoại dài và phức tạp chỉ bằng cách huýt sáo!