Nhà báo tự do Nguyễn An Dân chia sẻ: "Ông Nhân mà đi khỏi TP Hồ Chí Minh thì ghế bí thư Thành ủy sẽ lại biến động. TP Hồ Chí Minh là túi tiền lớn của cả nước, bất kỳ một biến động nào cũng sẽ ảnh hưởng đến túi tiền quốc gia. Sau việc ông Thăng, TP Hồ Chí Minh cần ổn định về nhân sự để còn ổn định chính sách."