Bài học nào từ thảm họa Vũ Hán?

Vũ Hán, một thành phố cổ có di sản văn hóa lịch sử nguy nga tráng lệ, với dân số khoảng 11 triệu người, là trung tâm kinh tế của miền trung Trung Quốc.

Tuy nhiên, Vũ Hán đã trở thành một thị trấn ma trong đại dịch, làm lây nhiễm cho hơn 22.300.000 người và làm tử vong hơn 784.000 người trên toàn thế giới, tính đến ngày 19/08/2020.

Chúng ta cùng tìm hiểu một số manh mối về lý do tại sao một thành phố huy hoàng một thời lại biến thành tâm chấn của nỗi bất hạnh toàn cầu này?