Cách đây vài ngày, Hà Vệ Phương một học giả tự do, giáo sư luật Đại học Bắc Kinh đã bình luận: bài hát “Đảng là mẹ của nhân dân” đảo ngược hoàn toàn mối quan hệ giữa đảng và dân, đảng là con của dân, là đàn em, ngay cả các lãnh đạo của ĐCSTQ cũng tự nhận mình là con của người dân Trung Quốc, làm sao đảng lại có thể làm mẹ? – Vision Times đưa tin.