“Vì đâu mà những người được trọng vọng nhất trong xã hội lại trở thành những kẻ giết người? – Đó là câu mà tôi bị hỏi nhiều nhất”, một bác sỹ Trung Quốc từng mổ cướp nội tạng cho biết.