Bác sĩ Nhật Bản khuyên: Xin đừng điều trị nếu bị ung thư! Vậy chúng ta phải làm như thế nào?