Bắc Kinh thắt chặt an ninh trước ngày Quốc Khánh, dân chúng oán thán