Bà Mai cứ ngỡ con sẽ điều trị một vài tuần rồi về, không ngờ kéo dài tận 11 năm

Phan Hữu Nghiêm 11 năm nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị bệnh ưa chảy máu, bà Trần Thị Mai cũng ngần ấy năm trải chiếu nằm dưới giường bệnh để tiện chăm con.