Tác giả Wang Jin đã có một bài bình luận trên tờ The Epoch Times về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hollywood.