Liên minh Toàn cầu về Sức khỏe và Ô nhiễm (GAHP) hôm 18/12 công bố báo cáo, trong 10 quốc gia có số người chết vì ô nhiễm nhiều nhất năm 2017 (năm gần nhất có dữ liệu về vấn đề này) Ấn Độ và Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số người chết liên quan đến ô nhiễm, với lần lượt 2,3 triệu và 1,8 triệu người chết, kế tiếp là Nigeria, Indonesia và Pakistan.