Trong khi đại dịch virus Corona Vũ Hán (COVID-19) đang hoành hoành, Ấn Độ lại tiếp tục phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác - cuộc tấn công châu chấu tồi tệ nhất trong gần 3 thập kỷ qua.