Một điều mà không mấy ai để ý, đó chính là: “bình thường là hạnh phúc!” Luồn lọt chạy chọt sẽ khiến thể xác và linh hồn mệt mỏi, gây chuyện thị phi và hao tổn âm đức.