Người xưa thường nói “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà” là 3 việc lớn trong đời người đàn ông. Lấy được người vợ tốt sẽ giúp người đàn ông như được chắp thêm đôi cánh để bay cao vươn xa.

Dưới đây là 8 đặc điểm tốt của người phụ nữ. Nếu chàng trai nào cưới được người vợ có hơn 3 trong 8 đặc điểm này thì giống như là có được kho báu trong nhà.