Mất đến 6 tháng kể từ lúc đại dịch Viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Tổ chức Y tế thế giới mới có thông báo sẽ gửi chuyên gia tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của dịch bệnh này.