Có một người lính về hưu bị mất một chân chống nạng đi tới con suối.
Nông dân: “Một người đàn ông tội nghiệp. Có lẽ ông ấy muốn cầu xin Thượng Đế cho thêm một cái chân?”
Người lính: “Tôi không phải cầu xin Thượng Đế ban cho một cái chân mới, mà là muốn cầu xin Người dạy tôi sau khi mất một chân nên sống như thế nào.”