Những người thân cận thường xuyên tiếp xúc có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của mỗi người. Ở gần thầy tốt bạn hiền là điều may mắn, kết giao với bạn bè xấu, cả ngày chìm đắm trong những trò vui vô bổ thì bản thân sẽ sớm suy đồi, không khác gì ếch ngồi đáy giếng, nhìn không thấy thế giới bên ngoài.

Kết giao bạn bè không thể nhìn bề mặt, cũng không phải xét xem người ta có tiền, có quyền hay không, mà nên chăng là thử xem họ có được một trong 5 đặc điểm bên dưới hay không.