Khi có nhiều người biết rõ về vụ việc, những kẻ xấu, và những người có ý định làm việc xấu sẽ sợ hãi mà không dám ngang nhiên hành động nữa. Như thế bằng sức mạnh cộng đồng, chúng ta sẽ góp phần bảo vệ lẫn nhau.