20 Tháng 7, Một ngày đáng nhớ trong lịch sử nhân loại