20 năm VẼ giải phẫu cơ thể TRÊN BẢNG bằng PHẤN MÀU
Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Đại học Y Hà Nội, lên lớp với hộp phấn màu, vẽ trên bảng từ cấu trúc cơ, xương đơn giản đến hệ thần kinh, hộp sọ phức tạp, trong suối 20 năm qua...