Năm 1999, một công ty chuyên sản xuất thực phẩm bổ sung đã lần đầu tiên công bố những tác hại của VẮT CHÉO CHÂN.