Lòng kiên nhẫn không nhất định có thể giúp bạn thành công, nhưng mỗi một lần kiên nhẫn, đều có thể đổi lại một lần cơ hội mở ra cánh cửa thành công cho bạn.

Con đường tới thành công không phải được trải bằng cánh hoa hồng. Những khó khăn trở ngại sẽ rèn cho chúng ta tính kiên trì và chăm chỉ nỗ lực không ngừng nghỉ. Bởi có một sự thật không thay đổi là không có bất cứ thứ gì quý giá mà lại đến một cách quá dễ dàng.