Dưới góc nhìn của 1 cựu chiến binh người Trung Quốc từng tham chiến, ông đã tiết lộ 11 điều ‘ẩn giấu’ trong chiến tranh biên giới Việt – Trung suốt 40 năm vẫn không có lời giải.