Tam Hiệp của sông Dương Tử được coi là long mạch lớn nhất thế giới. Nó đã mang lại lợi ích và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa trong hàng ngàn năm. Tuy vậy, các nhà phong thủy học cho rằng, việc xây dựng đập Tam Hiệp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cắt đứt long mạch của dân tộc Trung Hoa, và phá hủy phong thủy Trung Quốc, dẫn đến thảm họa ở lưu vực Tam Hiệp hết lần này đến lần khác.