Quý vị thân mến, nhiều người làm ăn phi pháp kiếm được rất nhiều tiền, sau đó lại tích cực làm công quả, giúp đỡ người nghèo…đó chẳng khác gì là đang dùng tiền bất chính để cúng dường vậy. Những việc này liệu có thể hóa giải được nghiệp lực mà họ đã tạo không, hay rốt cuộc cũng chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi? Xin mời quý vị đến với câu chuyện hôm nay của Lắng đọng đêm về và suy ngẫm một chút về hiện tượng này.