Quý vị thân mến, hơn 2000 năm nay, các nhà Binh pháp gia đều tôn Quỷ Cốc Tử là Thánh nhân, Tung hoành gia tôn ông là thủy tổ, người xem mệnh bói toán tôn ông là tổ sư gia, còn Đạo giáo thì tôn ông là Vương Thiền lão tổ. Cả đời Quỷ Cốc Tử chỉ xuống núi đúng một lần và chỉ thu nhận 4 đồ đệ là: Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Tô Tần và Trương Nghi. Bốn người này trước khi vào núi chỉ là vô danh tiểu tốt, sau khi xuống núi ai nấy đều hiển lộ tài năng dị thường, lưu danh thiên cổ. Tất cả đều dựa vào 9 kỳ mưu do Quỷ Cốc Tử truyền thụ để vươn lên làm quan, làm tướng các nước chư hầu, hô gió gọi mưa, khống chế cục diện chính trị thời loạn thế Chiến Quốc. 9 kỳ mưu này thời nay vẫn được truyền tụng giúp ta nhìn rõ lòng người thật giả, thế sự xoay vần. Xin mời quý thính giả cùng chiêm nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.