Một nhân sĩ trong nội bộ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiết lộ rằng, vào đầu tháng 4/2014, thời điểm trước khi diễn ra cuộc họp đầu tiên của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương của ĐCSTQ, nhóm lãnh đạo chuẩn bị của Ủy ban An ninh Quốc gia đã xây dựng một "Kế hoạch Chiến lược Tổng thể về An ninh Quốc gia" nhằm thâu tóm Đài Loan và việc sát nhập Đài Loan về Trung Quốc là một trong những kế hoạch này.