Phụ nữ đều thích mình sang trọng, nhưng ý nghĩa thực sự của “sang trọng” là gì?
Sang trọng không tính bằng trị giá của bộ nữ trang, không tính bằng đẳng cấp của chiếc túi hàng hiệu hay bộ đầm. Để trở thành người phụ nữ sang trọng, họ cần nhiều hơn những cử chỉ và phẩm chất đẹp.