1. Trị hơi thở có mùi
2. Lấy gai nhọn hay mảnh chai đâm vào tay
3. Chữa nấc cụt hết tức thì
......