Chỉ cần 15 -30 phút đi bộ hàng ngày có thể cải thiện được sức khỏe của bạn rõ rệt. Đây là danh sách các lợi ích mà bạn có được khi đi bộ mỗi ngày.