Nguyên tắc dưỡng sinh yêu cầu coi trọng cả tâm lẫn thân. Danh sách 10 điều "không nên quá” dưới đây chính là một số những cách để dưỡng sinh - dưỡng thần hiệu quả của người xưa.