Cổ nhân vẫn giảng câu này:
‘Nhìn xem tuổi tác để rồi xưng hô’…

Ông bà, chú bác, dì cô
Dưới trên rành mạch, dạ thưa rõ ràng
Nhược bằng em ún, ngang hàng
Xã giao vẫn phải đàng hoàng khiêm cung…

Cổ nhân lại giảng: “Khiêm xưng”
“Hô tôn”… phép ấy nên từng học qua (*)
Trọng người, người sẽ trọng ta
Chớ nên bỗ bã, đưa đà, trống không…

Kiên cường tựa bách tựa thông
Vẫn thu khép lá lúc giông gió về
Cao dài như núi như đê
Vẫn e lỗ hổng tứ bề sụt toang

“Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời” (**)
Kính trên, nhường dưới, trọng người
Sống Chân-Thiện-Nhẫn ấy thời Hiền nhân

Đôi dòng mộc mạc bình dân
Dám đâu khuyên bảo xa gần, dám đâu…

[Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

– Các chú thích dưới đây của người viết là chỉ mang tính chất để tham khảo:

(*) Cổ ngữ: “Xưng khiêm hô tôn”. Phép đối nhân xử thế trong Văn hóa truyền thống có giảng câu: “Xưng khiêm, hô tôn”, ý tứ bề mặt là: Khi tự xưng hoặc nói về bản thân mình thì nên là khiêm tốn, nhã nhặn; còn khi gọi tên hoặc nói với người khác thì cần phải tôn trọng, hòa ái. [Trong thi phẩm, tác giả đảo ngữ từ “xưng khiêm” thành “khiêm xưng”, hàm nghĩa vẫn là như vậy].

(**) “Vàng thì thử lửa thử than/ Chuông kêu thử tiếng người ngoan thử lời”: Câu này nguyên trích dẫn từ Ca dao tục ngữ dân gian Việt.

Có thể bạn quan tâm:

Video: Câu chuyện nhà tâm linh phương Đông và cuộc hành trình tìm kiếm kì lạ

videoinfo__video3.dkn.tv||2fc53753a__

Ad will display in 09 seconds

Từ Khóa: