Báu vật là đây: cuốn Thiên Thư
Pháp duyên phổ độ bậc chân tu
Ngũ quang thập sắc từng trang sách
Pháp Luân lấp lánh mỗi câu từ

Kìa lý vũ trụ thuở uyên nguyên
Đại Pháp giờ đây đã phổ truyền
Vì bạn, vì tôi, vì nhân thế
Mong người chớ để lỡ cơ duyên!

Lê Tư
10.11.2021

“Chuyển Pháp Luân” cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia – giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html