Nhân buổi chầu nhàn rỗi 
Thái Tông(*) hỏi trọng thần:
– “Khanh có tài, có tâm,
Không phải phường sơ bạc 
Sao vẫn nhiều lời ác
Khen chê và thị phi
Cùng đàm tiếu so bì
Phía sau lưng khanh thế?”

Hứa Kính Tôn nhỏ nhẹ
Bẩm tấu trước bệ rồng:
– “Hoàng thượng xem mưa xuân 
Tưới nhuần muôn cây cỏ
Kẻ nông phu mừng rỡ
Khen ngũ cốc đầy nhà
Khách bộ hành kêu ca 
Chê đường trơn, áo ướt!…

Trăng đêm rằm treo ngược 
Sáng vằng vặc đất trời 
Tao nhân thỏa thú chơi 
Mặc khách vui ngâm vịnh
Chỉ riêng phường đạo chích
Oán than khó ‘hành nghề’!…

Trời Đất vốn vô vi 
Tự Nhiên không thiên vị 
Thế nhân còn ích kỷ 
Trách than và kêu ca 
Huống chi thần chỉ là 
Kẻ phàm phu tục tử!…”

Đường Thái Tông tư lự:
– “Khanh nói quả không sai!”…
Hứa Kính Tôn thở dài 
Bẩm tấu lên hoàng thượng:
– “Hạ thần đang nghĩ tưởng 
Thị phi đáng sợ thay
Có thể hại chết người
Độc còn hơn rắn rết…

Thị phi không phải thép 
Mà bén tựa gươm đao
Khiến người ám toán nhau 
Khiến cha con từ mặt
Khiến chia lìa nam bắc
Khiến huynh đệ tương tàn
Khiến chồng vợ ly tan
Khiến trái ngang thế sự 
Khiến cho lành hóa dữ
Khiến xui đủ nhiễu nhương 
Khiến đảo lộn luân thường
Khiến vua-tôi nghi ngại…
Quả là trăm điều hại
Ôi! đáng sợ, đáng lo:
Lời vu khống mơ hồ!
Lời thị phi đàm tiếu!”…

***

Có ‘thuốc’ gì đặc hiệu 
Chữa ‘bệnh thị phi’ chăng
Phật Pháp có giảng rằng 
Hãy học làm người tốt 
Thói hư buông bỏ bớt 
Tật xấu sớm tiêu trừ 
Tránh ích kỷ vị tư 
Biết “Tiên tha hậu ngã”…(**)

Trăm sông dồn biển cả
Nhờ đức lớn bao dung 
Đứng như bách như tùng
Nhờ vững vàng kiên định 
Người tu tâm dưỡng tính 
Không vướng bận thị phi 
Muốn thanh tịnh vô vi 
Tìm về: Chân-Thiện-Nhẫn. (***)

Vô Danh Cư Sỹ

(*) Đường Thái Tông, tên thật là Lý Thế Dân, là vị Hoàng đế thứ hai của triều đại Nhà Đường trong lịch sử truyền thống Trung Hoa. Ông trị vì từ năm 626 đến năm 649 với niên hiệu duy nhất là Trinh Quán.

(**) “Tiên tha hậu ngã”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. Diễn giải ý tứ bề mặt là: Gặp bất kể sự tình gì thì cũng luôn nghĩ cho người khác trước (Tiên tha), nghĩ cho mình sau (hậu ngã)…

(***) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/