‘Tâm viên ý mã’ (*)
Chẳng lạ người tu
Chấp trước, giả hư
Là y tìm đến

Phiêu du như biển
Mà nổi sóng cồn
Tự tại như chuông
Mà lòng thanh tĩnh

Những phường xu nịnh
Thời dễ bất Chân
Thượng sỹ đức nhân
Thời không đố kỵ

Hoa thơm nhờ nhụy
Người đẹp nhờ Tâm
Phá bỏ mê lầm
Là Chân-Thiện-Nhẫn

Mang lòng sân hận
Thác bởi đấu tranh
Giả ác lưu manh
Ắt là bất Thiện

Nói lời ngụy biện
Là ‘tự dối mình’
Bất Nhẫn vô minh
Chìm trong tội nghiệp

Bao dung mẫn tiệp
Hòa ái nhẹ nhàng
Nóng giận sỗ sàng
Là không tu dưỡng

Từ bi vô lượng
Kìa bến Phật ân
Tế thế độ nhân:
Pháp Luân Đại Pháp.(**)

[Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(*)Thành ngữ – ‘Tâm viên ý mã’: Tâm nhảy nhót lăng xăng như vượn; Ý chạy loạn tứ tung như ngựa.
(**) Pháp Luân Đại Pháp : Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link: https://vi.falundafa.org/

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||2b495a906__

Ad will display in 09 seconds