‘Bồ Tát sợ nhân
Chúng sinh sợ quả’ (*)
Đối diện hiểm họa
Người mới giật mình

Thần Phật hữu linh
Thế nhân mê lạc
Hại hiền thủ ác
Họa đáo nhãn tiền

Tội nghiệp vô biên
Bức người tu luyện
Mắt Thần như điện
Che giấu sao hòng

Nam Bắc Tây Đông
Pháp quang chiếu rọi
Chớ gây thêm tội
Bôi nhọ người tu

Tốt xấu thực hư
Đèn Trời soi xét
Tháng Tư trời rét
Mưa đá tơi bời

Dịch bệnh khắp nơi
Thế nhân mau tỉnh!
Đề cao tâm tính
Đạo đức hồi thăng

Pháp lý vĩnh hằng
Là: Chân-Thiện-Nhẫn.

Vô danh cư sỹ

(*) Cổ ngữ.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||8a8503cf1__

Ad will display in 09 seconds