‘Nhìn quả hiện tại
Biết nhân quá khứ
Nhìn nhân hiện tại
Biết quả tương lai’…(1)
Nhân nhân quả quả đời đời
Vui buồn sướng khổ há sai chệch nào!

‘Người thấp ta cao’
Tâm nào tính ấy
Tự cao tự đại
Thân chịu tổn thương…
Xưa nay trong cõi vô thường
Cái tôi càng lớn nhiễu nhương càng nhiều

Bận sớm bận chiều
Công danh lợi lộc
Xuôi tay nhắm mắt
Hết thảy đều không…
Đa mang với lại đèo bòng
Hữu cầu chi lắm long đong một đời

Xuôi tay nhắm mắt; Hết thảy đều không…

Yêu người, ghét người
Bi thương – sân hận
Nhân duyên định sẵn
Sao phải mệt nhoài?…
Chữ ‘tình’ phong bế khắp nơi
Ai mà siêu xuất ấy thời Thánh nhân

Cảnh chuyển tùy tâm
Thứ tầng theo đức
Thiên đàng – địa ngục
Thiện – ác phân minh…
Nhắn rằng Pháp độ chúng sinh
Tường minh chân tướng(2) an bình đáo gia

Hỏi đâu là nhà?
Cõi trần giả tạm
Ví như ‘khách sạn’
Tá túc qua ngày…
Thơ rằng: Nam bắc đông tây
Pháp Luân xoay chuyển đêm ngày độ nhân

Ngóng đợi phúc âm
Mỏi mòn thao thiết
Luân hồi vạn kiếp
Đắc Pháp đời này…
‘Thân người khó được'(3) lắm thay
Tu Chân-Thiện-Nhẫn(4) theo Thầy hồi gia.

FB. Vô danh cư sỹ

(1) Trong Văn hóa truyền thống và tín ngưỡng Á Đông cũng có câu cổ huấn, thuyết [đại ý] rằng:
“Muốn biết nhân đời trước
Xem quả hưởng đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại”…

(2) Chân tướng: ‘sự thật’; ‘lẽ phải’ [diễn giải theo câu chữ bề mặt]. Ví như nhân sinh tại thế cần phân biệt được rõ ràng đâu là thật-giả, đúng-sai, thiện-ác… từ đó mà thuận theo Thiên ý, duy hộ Chính nghĩa vậy.

(3) ‘Thân người khó được’ – Nguyên văn Hán Việt: “Nhân thân nan đắc”, câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(4) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: vi.falundafa.org