Hôm nay ngày giỗ bố
Chúng con không thể về
Dù cách vài con phố
Mà xa không bến bờ.

Đất nước còn nghèo khó
Bao người đi làm xa
Bao người lo từng bữa
Nay không thể rời nhà.

Dịch giã đang tàn phá
Cướp đi bao mạng người
Bệnh viện không còn chỗ
Các bác sĩ mệt nhoài.

Giỗ bố, nhớ lời bố:
Chị em đùm bọc nhau
Dù thiếu ăn đến mấy
Vẫn lấy Đức làm đầu.

Chúng con vâng lời bố
Sống hiền như bố thôi
Không có ai nghiện ngập
Không có ai chây lười.

Chúng con vâng lời bố
Biết tìm về cội nguồn
Sáu đứa đều tu Phật
Bố chính là Thái Sơn!

Láng Thượng, ngày 04.8.2021