“Những người đến nói điều kia nọ
Ấy chính con người thích nọ kia”… (*)
Thị phi như khuấy nước đìa
Đúng sai ham quản dễ chia cách lòng

Thôi thì chớ dại đếm đong
Một lời vừa nói ngựa không kịp tầm (**)
Chi bằng hướng nội nhìn tâm
Lặng im mà kiếm sai lầm ở ta

Được thua thua được chính là
Tổn thương người khác thành ra hại mình
Lời đau cũng tựa vết đinh
Nhổ ra rồi vẫn găm hình trên cây

Cổ nhân có giảng câu này
Xem ra cũng đủ ý hay nhiệm màu:
“Gặp nhau trò chuyện đôi câu
Chớ nên gan ruột gót đầu bày ra”… (***)

[Vô danh cư sỹ]

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(*) Cổ ngữ, nguyên văn: “Lai thuyết thị phi giả/ Tiện thị thị phi nhân”.
(**) Thành ngữ Phương Đông có câu: “Nhất ngôn kí xuất/ Tứ mã nan truy”, ý tứ là: Một lời vừa nói ra bốn con ngựa cũng khó mà đuổi kịp…
(***) Cổ ngữ, nguyên văn: “Phùng nhân thả thuyết tam phân thoại/ Vị khả toàn phao nhất phiến tâm”.

Có thể bạn quan tâm:

Video: Câu chuyện nhà tâm linh phương Đông và cuộc hành trình tìm kiếm kì lạ

videoinfo__video3.dkn.tv||2fc53753a__

Ad will display in 09 seconds

Từ Khóa: